• Подкрепа на децата

 • Фондация “За децата в риск по света”

  Фондация “За децата в риск по света” се стреми да насърчава ранното детско развитие и учене през игра. Те помагат на деца от уязвими групи и семейства в нужда.

   

  През музика, приказки и образователни игри 32 украински деца започнаха да учат български език и да общуват в новата си среда. Извън полудневните занимания няколко пъти седмично, те посетиха “Музейко”, “Коколандия” и участваха в други събития, които да помогнат на тяхната социализация в България.

   

  За възрастните имаше интерактивни курсове по български език, срещи за опознаване на българската култура и консултации със социален медиатор, който да ги запознае с възможности за работа в страната ни.

  Усмивки за Украйна

   

  “Усмивки за Украйна” се нарича детския център за полудневни занимания за деца от 3 до 10 години във Варна, който отвори врати през май миналата година. Създаден от фондация “Докова и Доков за бъдеще”, той осигури спокойно и защитено място за учене и игра на 280 деца в рамките на четири месеца. Малчуганите имат занимания по украински език, математика, рисуване, както и специализирани сесии по неврогимнастика и арт-терапия, провеждани от психолози. А екипът на центъра, който обгрижва децата се състои почти изцяло от бежанци.

  Националния детски комплекс Ястребино 

  Благодарение на финансирането по “Ново начало” Клубът на Нестопанските организации Търговище можеше да посещава и да работи редовно с украинските бежанци, настанени в Националния детски комплекс в Ястребино.

   

  Тя покриваха основни нужди от дрехи, лекарства и санитарни материали и провеждаха образователни и социални занимания за децата и възрастните, настанени там. Обгрижиха 54 души, сред които 23 деца.

   

  Един от важните елементи на тяхната програма беше работата с психолог, който работи с родителите и децата, за да им помогне да се справят с гнева. Да ги подготови как да се справят с добри и лоши новини, които могат да дойдат внезапно. “Това спомогна да развият по-добра устойчивост и готовност да приемат стресови събития”, разказва Невена Маджарова от Клуба на Нестопанските организации Търговище.
   

  Cдружение за споделено учене - ЕЛА 

  През лятото на изминалата година “Сдружение за споделено учене - ЕЛА” провежда всекидневна занималня за деца от 5 до 9 години и от 10 до 17 години в София.

   

  Освен възможността да създадат нови приятели и да преработят травмата от напускането на дома си, организацията им помага да се адаптират към новата среда. Заедно посещават музеи, паркове, правят екскурзии и пикници в София и извън нея. Учат основни думи и изрази на български език, които им помагат да бъдат по-самостоятелни в града и всекидневието си.

   

  А на техните семейства сдружението оказва помощ за намиране на детски градини и училища, медицински и финансови услуги.  
   

 • Музика за България

  Да предолееш травмата с музика. 35 деца и младежи от Украйна получаваха безплатни уроци по музикални инструменти и пеене, за да развият уменията и знанията си в рок училището на фондация “Музика за България”. Работата с тях включва 25 урока и осигуряване на музикални инструменти, оборудване и мултимедия. “Силно вярваме, че освен уменията и знанията по музикалните инструменти, които получиха, децата се чувстват по-добре адаптирани и приобщени”, споделят от екипа на фондация “Музика за България”.

  Отворени обятия

   

  "Не го бях виждала да играе с месеци”, казва бабата на Андрей, когато вижда внука си да тича с други деца в парка на Благоевград. Семейството е от Одеса, а възрастната жена придружава внука си на уроците по български език, които провежда сдружение “Отворени обятия”.

  В продължение на три месеца техните курсове по език, арт работилници и логопедични занимания се посещават от 90 бежанци. Благодарение на наученото родителите започват да си търсят жилища и работа, а децата отново да говорят и играят.

  Мисия. Иновации. Гражданство. - МИГ

  Курсове по български език за деца и възрастни. Занимания по роботика. Забавни игри и народни танци. Турнир по футбол. С разнобразни дейности Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ” се грижи за украинците, настанени в почивни бази в Рибарица и Ловеч. Стремят се да им помогнат да преодолеят езиковата бариера и да се социализират по-лесно. В партньорство с Българския червен кръст провеждат и обучения по оказване на първа помощ.
   

  Дете и пространство

  Травмата от войната. Раздялата със семействата. Смяната на средата. Емоционалният товар, който носят децата и младежите, идващи от Украйна, е огромен. За да помогне в облекчването му, сдружение “Дете и пространство” организира терапевтични арт ателиета в София и Русе.

   

  Арт заниманията с деца и групите по взаимопомощ и споделяне с майки, които се грижат за своите деца се водят от опитни психолози. През тях преминават 310 деца в София и 107 деца на възраст между 5 и 13 години в Русе.

   

  Екипът на сдружението наблюдава, че след края на програмата децата стават по-малко тревожни, а майките по-уверени и спокойни за бъдещето си в нова страна.

 • Мисия Криле

  С мисията да приобщи украинските бежанци към живота в Стара Загора, фондация “Мисия Криле” предоставя хуманитарна, социална, здравна, психологическа и правна помощ. През техните услуги преминават 227 бежанци, от които 145 възрастни и 82 деца.

   

  Предоставят курсове по български език, образователни и социализиращи занимания за деца, водени от други украински бежанци с квалификация и умения, социална и психологична подкрепа за семействата. Организацията помага на бежанци с търсене на работа, записване за училище и детска градина, достъп до услуги в общността.

   

  Един от най-големите ни успехи е овластяването на бежанците и формирането на общност сред тях, която има ресурса и капацитета да се самоподкрепя и подпомага”, споделят от фондацията.

   

  60 деца от подкрепените от Мисия “Криле” вече се адаптират в училище, а 25 от възрастните са започнали работа.

  Британско училище София

  Британско училище в София организира целодневно обучение на деца на украински бежанци от 6 до 18 години. Децата изучават както английски, така и български език и имат занимания по роботика, музика, спорт, природни науки. “В началото на инициативата посрещнахме деца, в чиито очи си личеше страха и стреса. В техните изречения присъстваха предимно думи като "война", "омраза", "танкове", "взривове". Още в първите дни на учебния процес, се забеляза колко бързо те започнаха да се социализират и да намират приятелска среда в тази чужда за тях държава”, споделят от екипа на Британското училище.

  Училището наема на работа и 4 украинки като учителки и помощен персонал, които остават там и след края на програмата.

  SOS Детски Селища

  Грижатa, предоставена от SOS Детски селища е организирана, така че да посрещне всекидневните нужди на бежанците, но също така да предложи спокойна и безопасна среда, която да предоставя възможност за игра, отдих и благоприятно развитие.

   

  В рамките на програмата SOS Детски селища провеждат индивидуални консултации, езиков курс за възрастни и за деца, творчески и спортни занимания, посещения на музеи и центрове за занаяти. В техните дейности се включват 16 възрастни и 12 деца.

  Сдружение Пробудник

  За сдружение “Пробудник” най-голямото предизвикателство при работата с хората, бягащи от войната се оказва да спечелиш доверието им. Да им помогнеш отново да почувстват базисна сигурност.

   

  През творчески работилници за деца и майки, съвместни игри, екскурзии и занимания, водени от “ХаХа импро театър”, сдружението работи с бежанците, настанени в център “Прегръдки от България” в Перник.

   

  Скоро майките започват да споделят за своите преживявания в Украйна и оценяват колко е важно за децата да играят, да общуват, за да преодолеят преживяното.

 • Общински Детски Комплекс Варна

  Преподавателите от Общински детски комплекс Варна организираха за децата-бежанци, настанени в три хотела разннобразни занимания по изобразително и приложно изкуство, конструиране, арт-терапия, кино и фотоизкуство, театрално училище и народни танци.

   

  “Дейностите се приеха с голямо желание от деца и майки. Сякаш хората бяха зажадняли за моменти на разтуха, след като са прекарали дълги дни в чакане и тревога”, разказва Илиана Бораджиева, една от учителките, водещи заниманията с децата.

  Фондация “Рийчаут”

  Фондация “Рийчаут”, чиято основна цел е да помага дългосрочно на деца, юноши и младежи, лишени от родителска грижа, проведе „Моето първо лятно училище в България” - програма, с която помага на деца-бежанци от Украйна да се социализират чрез разнообразни образователни занимания.

  Сдружение Теосис

  Сдружение “Теосис” организира детски лагер в Бачково за деца-бежанци от Украйна, почивка на море във Варна, с които да помогне за по-бързата им адаптация и интеграция в страната ни.

  Фондация "Карин Дом"

  Фондация “Карин Дом” организира арт занимания, библиотека на играчките, работа с логопед, различни обучения и социализиращи дейности за деца със специални потребности, избягали от войната със своите семейства.